OUTSOURCıNG

Outsourcıng için


Personel Kiralama

YÜKSEKEĞİTİM BİLİŞİM AKADEMİSİ OUTSOURCıNG

Yüksekeğitim Bilişim Akademisi, outsourcing ile firmalara alanında uzman personeller aracılığıyla destek verir. Şirketlerin düzenli veya ani iş yüklerini hafifleterek onlara profesyonel bir hizmet sunan uzmanlar, görevlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Aksamayan ve kusursuzlukla teslim edilen hizmetler, outsourcing ile çok daha düşük maliyetlerle karşılanır. Firmalar, avantajlarla dolu bu strateji sayesinde kendi hizmetlerini geliştirmeye ve sektörlerinde öncü olmaya odaklanır.

OUTSOURCıNG NEDİR?

Personel Kiralama Nedir

Outsourcing, kavramı ilk kez 1980’li yıllarda ortaya çıkmış ancak 1990’lı yıllara kadar yaygınlaşmamıştır. Dış kaynak kullanımı olarak da bilinen bu strateji, işletmelerin harcadığı zamanın ve maliyetin düşürülmesi için bir hizmetin dışarıdan karşılanması, olarak tanımlanır. Outsorucing’in ilk kez kullandığı alan otomotiv sektörüdür. Yedek parça üretimi için dış kaynaklardan yararlanılması, başka sektörlerin de dikkatini çekmiştir. Kısa süre sonra güvenlik, ulaştırma ve temizlik gibi hizmetler, outsourcing ile karşılanmaya başlanmıştır.

Outsourcıng’in Faydaları Neler?

Outsourcing birçok açıdan sunduğu avantajları ile ön plana çıkar.

Öncelikle, firmalar, kendi faaliyet alanları içerisinde uzman olabilir ancak firmaların devamlı olarak ihtiyaç duydukları farklı türlerdeki hizmetlerin her birinde uzman olmaları beklenemez. Şirket içi personellere yetkinlikleri dışında görevler verildiğinde ise olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bireylerin, bilgi sahibi olmadığı alanlarda yaptığı faaliyetler, profesyonellikten uzak ve amatör bir görünüm oluşturur. Bu da firmaların müşterileri karşısındaki imajlarını kötü etkiler ve maddi kayıplara yol açar.

Outsourcing ise işletmelerin profesyonel görünümlerini destekler, maddi açıdan olumlu bir sonuç ortaya koyar ve zamansal kaybın önüne geçer. Firmalar, alanında profesyonel personeller ile anlaşarak ihtiyaç duydukları hizmete kolayca ulaşır. Bir dış kaynak firmasından alınan hizmet, firmanın kendi çalışanları ile yapmaya çalıştığından çok daha kaliteli ve başarılı olur. Bunun yanı sıra dış kaynak firma, farklı alanlardaki görevler ile meşgul olmadığından, arzu ettiğiniz işi kısa sürede tamamlar. Outsourcing stratejisini benimsemiş şirketlerin çalışanları, kendi görevleri dışındaki işler ile uğraşarak vakit kaybetmediğimden verimlilikleri artar.

Kampanya dönemleri, sezonluk yoğunluklar, kısa dönemli projeler ve ani iş artışları gibi durumlarda outsourcing mükemmel bir kurtarıcıdır. Şirketlerin üzerindeki yükün paylaşılmasına fayda sağlayan dış kaynak hizmetleri, firmaların sorumluluklarını hafifletir.

Outsourcing, operasyonel ve işe alım maliyetlerinin önüne geçmek için de uygun bir stratejidir. Şirket içerisinde görevlendirilmeyen personel, şirketin maliyetlerini düşürür. Yalnızca hizmet üzerinden ücret ödendiğinden, sigorta yapma zorunluluğu ortadan kalkar. Dış kaynak firmadan alınan hizmetten memnun kalınmadığında çalışan ile devam etmeme kararı alınabilir ve bu sırada ihbar veya kıdem tazminatı ödenmesi gerekmez.

REFERANSLAR